Fotogrametria

Fotogrametria jest praktycznym określeniem właściwości geometrycznych obiektu na podstawie obrazu fotograficznego. Początki fotogrametrii są powiązane ze współczesną fotografią i sięgają połowy XIX wieku. W najprostszym przypadku, odległość między dwoma dowolnymi punktami położonymi na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny obrazu fotograficznego może zostać określona na podstawie ich odległości na obrazie fotograficznym, jeżeli znana jest jego skala. Rozwinięciem tej techniki jest stereofotogrametria, która pozwala na określenie trójwymiarowych współrzędnych punktów, określanych na podstawie analizy dwóch lub więcej obrazów fotograficznych uzyskanych z różnych pozycji. To właśnie te techniki dały początek nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jakimi są skanery trójwymiarowe » oraz optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe ». Zastosowanie najnowszych technik cyfrowego przetwarzania obrazu w połączeniu z osiągnięciami fotogrametrii umożliwiło stworzenie rozwiązań zwiększających wysoką już dokładność optycznych systemów współrzędnościowych. Takim rozwiązaniem jest MaxSHOT 3D.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt